AKRO DANCE THEATRE
Toruň, PL

Taneční soubor, existující od roku 1993. Hlavní náplň činnosti je hledání nových výrazových forem skrze pohyb. Inspiraci hledají v každodenním životě a v reálném světě. V choreografiích se zaměřují na vztah individua a reality, která jej obklopuje. Za dobu svého působení, si vytvořili svůj osobitý styl. Každodenní společná práce semkla členy souboru dohromady, což se v tanečním projevu zúročilo ve velmi kvalitním technickém i uměleckém projevu. Zakladatelka souboru je Joanna Miś-Fudali.

Ukázka z tvorby Akro Dance Theatre „Mijanie

ALA ART
Brno

Mladá taneční skupina z Brna, vycházející v tanci z techniky současného tance a jazz dance. Ve svých dílech se soustředí na to, jak prostřednictvím pohybu předat lidem něco z nich. Reagují na dnešní dobu, kdy „…každý máme možnost mluvit, ale nikdo nás neposlouchá…“. Vedoucí skupiny je Alena Zoláková.

TANEČNÍ SCÉNA
Brno

Soubor vznikl v roce 1983. Zabývá se novodobým tancem, hudbou a podporuje osobitost svých členů. Pravidelně se zúčastňuje přehlídek scénického tance. Pořádá festival Setkání mezi městy, kde se setkávají soubory zaměřené na autorskou tvorbu z celé republiky. V roce 2016 se účastnil se svou choreaografií Mezi realitou na taneční festival v Belgii. Vedoucí souboru je Lenka Švandová.

PROTY BOTY
Brno

Proty boty je integrovaná skupina, která podporuje lidi s fyzickým či mentálním handicapem a bez něj. Vznikla v roce 2001. Využívají technik současného tance a možnosti, které nabízí taneční terapie. Jejich prvotním cílem jsou taneční představení. Učí se chápat a využívat své tělo jako prostředek ke komunikaci a k projevu svých myšlenek a emocí. Přihlíží ke specifičnosti každého z tanečníků a pracují s jejich individuální osobností. Vedoucí souboru a choreografkou je Kateřina H. Hanzlíková.

CYRANOVY BOTY
Brno

Soubor vznikl v roce 2001 v Brně. Ve své činnosti propojuje tanec, body percussion, hru na africké bubny a další nástroje. Vytváří autorská představení v žánru taneční divadlo a „sound theatre“. Se svou tvorbou se prezentuje v ČR i v zahraničí. Vedoucí souboru je Věrka Bělehrádková.

ZUŠ Charbulova
Brno

Soubor tvoří nejstarší tanečnice, které působí nebo jsou absolventky této umělecké školy. Ve svých choreografiích je zajímá pohyb a prostor z nejrůznějších hledisek, pohybové detail a improvizace. Vedoucí souboru je Dagmar Nejedlá.

BARDO
Brno

Bardo je taneční skupina z Brna zaměřující se na současný tanec. Skupinu založila v roce 1996 Evica Šedová jako další složku svého tanečního Studia 6 a pojmenovala ji Les Pas. Nejprve ji vedla Lenka Paclíková, poté se souboru ujala zkušená tanečnice baletního souboru Janáčkova divadla Markéta Habalová. Název Bardo získala skupina pod vedením dvou tanečnic Martiny Úlehlové a Denisy Hekrlové v roce 2001. Nyní skupina funguje jako občanské sdružení, na vedení tréninků se podílejí všechny tanečnice skupiny. V současné době pracují na nových tanečních projektech, aktivně se účastní kulturního dění, pravidelně spolupořádají Mezinárodní den tance a spolupracují s dalšími tanečními skupinami současného tance.

ZUŠ Ostrov u Karlových Varů
Minipříběhy

Třebaže taneční obor při Základní umělecké škole v Ostrově u Karlových Varů má dlouholetou tradici, teprve v posledních dvou letech se intenzivně zabývá současným tancem a pohybovým divadlem. Zajímají nás zejména různé improvizační principy a jejich integrace do celkové kompozice choreografie či zcela improvizované představení. Oslovuje nás hudba zejména současných skladatelů, ale nevyhýbáme se zkoumání propojení pohybu a výrazu s jakýmkoliv hudebním žánrem. Vedoucí taneční skupiny je Karin Wintrová.
Přihlášení »